Arta din România

Minuletti il futurista

Posted in Secolul XX by artistiromani on July 29, 2008

“Domnul Ion Minulescu spre deosebire de alţi scriitori de la noi, numai talente, a fost şi rămâne singurul animator care a fecundat arta şi literatura românească. (…) Dl Ion Minulescu e la noi faţă de noua generaţie artistică, ceea ce a fost Guillaume Appolinaire faţă de noua generaţie franceză (…). Din toată generaţia sa, d-l Minulescu, temperament universal şi dârz aparţine integral sufletului celor tineri.”

M.H.Maxy ,1925, revista de avangardă Integral

Ion Minulescu a fost toată viaţa un spirit tânăr şi inovator. Un mare coleţionar de artă, el a fost şi un ferment stimulator pentru artişti. El nu a fost doar prietenul mişcării de avangardă, ci si un prieten şi susţinător al artiştilor. A scris critică de artă pertinentă, dedicată lui Pallady, Iser, Petraşcu, Brâncuşi sau Paciurea. O anecdrotă a vremii îl menţionează pe Petre Iorgulescu Yor, oferindu-i un tablou poetului şi afirmând: “uite cine m-a lansat”.

În perioada în care a fost director general al artelor la Ministerul Cultelor şi Artelor (1922-1940), Minulescu s-a dedicat susţinerii mişcării de avangardă şi a tuturor ideilor inovatoare din România. În 1924 redeschide Salonul Oficial, cea mai importantă expoziţie de stat românească şi facilitează prezenţa artiştilor avangardişti aici. În acelaşi an publică şi un manifest, în Revista Celorlanţi, în care-şi exprimă deschis ideile liberale şi novatoare.”Libertate şi individualitate în artă, părăsirea formulelor învăţate de la cei bătrâni, tendinţa spre ce este mai nou, ciudat, bizar  chiar, a nu extrage din viaţă decât părţile caracteristice a da la o parte ce este comun şi banal (…) ” Pentru un director al artelor,în România interbelică, asemenea idei sunt rare. Dar, din fericire au existat. Fără susţinerea lui Minulescu, peisajul avangardei româneşti ar fi arătat probabil diferit. Fără nicio susţinere înaltă, afirmarea unui artist sau a unei mişcări era aproape imposibilă în acea perioadă. Gusturile oamenilor erau educate pentru forma academică, clasicizantă.

Cele mai interesante mărturii ale acestei legături a lui Ion Minulescu cu arta de avangardă, nu sunt textele ci desenele. Corneliu Mihăilescu şi Victor Brauner l-au pictat pe artist în manieră avangardistă. Corneliu Mihăilescu i-a semnat un portret integralist pentru Spovedanii. Figura fermă, aproape idealizată a poetului rămâne înlănţuită în trama geometrică a compoziţiei formată din obicete simbol. Simbolurile prezente aici sunt cele tipice recuzitei poetice minulesciene: trei lumânări, trei turle, trei catarge, cifra trei însăşi, iubita-sirenă şi chitara. Portretul pe care i l-a pictat Victor Brauner în 1924 este o efigie severă trasată în linii precise şi muchii, surmontată în fundal de o pasăre stilizată (motiv de icoană pe sticlă). Cel mai cunoscut potret al pictorului a fost realizat de Camil Ressu. Lucrarea, în manieră clasică, îl reprezintă pe Minulescu fumând un trabuc relaxat. Acest tablou este expus la Muzeul Minulescu, fiind una dintre cele mai impunătoare lucrări din muzeu.

Ca sursă iconografică, cea mai reprezentativă lucrare este un desen caricatural, semnat de Horaţiu Dimitriu şi intitulat Minuletti il futurista. Desenul îl înfăţisează pe Minulescu cu statura lui comică, uşor bondoacă, aşezat pe celebra Domnişoara Pogany. Picioarele poetului sunt cufundate într-un lighian, din care ies aburi roşu, galben şi albastru (aluzie la romanul minulescian). Pe bretele are desenate secera şi ciocanul, iar pantalonii scurţi poartă inscripţia Integral. În această ipostază, Minulescu citeşte revista Viitorul sub privirea oripilată a bustului lui Octavian Goga. La ideile artistice liberale ale poetului face aluzie o epigramă lipsită de har, scrisă în stânga desenului de Horaţiu Dimitriu. Dacă din punct de vedere estetic această lucrare nu prezntă nici un interes, iconografic reprezintă una dintre cele mai importante mărturii ale activităţii poetului.

Ion Minulescu a fost un Appolinaire sau un Marinetti pentru România.